δυσῶδες

δυσώδης
ill-smelling
masc/fem voc sg
δυσώδης
ill-smelling
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • жемчюженъ — Жемчужный жемчюженъ, а, о (1) 1. Относящийся к жемчугу. 1168: Възрѣвъ (Ростислав) на икону самого творца, нача глаголати тихом гласомъ, слезы испущая от зѣницю ... и бѣ видити слезы его лежачи на скранью его, яко женчюжная зерна. Ипат. лет., 532… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • вонѧти — ВОНѦ|ТИ (5*), Ю, ѤТЬ гл. Пахнуть: согноихъ тѣло лазарево велми ˫ако. же начатъ вонѩтi. ЗЦ к. XIV, 16б; Обычаи бѣ въ праздникы сходѩщи(м)сѩ на трапезахъ поставлѩти... и цвѣтовноѥ же вино и вонѩющеѥ. ГБ XIV, 5б; Како станете оу пр(с)тла б҃иѩ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • μίαχος — (Α) (κατά τον Ησύχ.) 1. «μίασμα, ἀσέβημα» 2. «τὸ δυσῶδες». [ΕΤΥΜΟΛ. Από θ. μια τού μιαίνω, πιθ. με επίθημα χος (πρβλ. βόστρυ χος)] …   Dictionary of Greek

  • οζόχρωτος — ὀζόχρωτος, ον (Μ) αυτός που έχει δυσώδες δέρμα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὄζω «αναδίδω δυσάρεστη οσμή» + χρωτος (< χρώς, χρωτός «επιδερμίδα»), πρβλ. κυανό χρωτος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.